Origin Data Management

Le guide demandé est inconnu du système.

Obsah

Jak vyřešit černou obrazovku na zařízení Apple Mac/iPad

Pokud po přihlášení k zařízení se systémem MacOS nebo iOS uvidíte pouze černou/šedou obrazovku, certifikát podepsaný svým držitelem (nemocnicí) není nainstalován správně.

Krok

1.

Přihlaste se k zařízení jako administrátor.

2.

Stáhněte důvěryhodné kořenové certifikáty.

Nebo odešlete certifikáty e-mailem, případně použijte cloudové úložiště.

3.

Vyberte stažený soubor a nainstalujte jej.

4.

Potvrďte upozornění a vyberte možnost Install Now (Nainstalovat nyní).

5.

Výběrem možnosti Done (Hotovo) zavřete obrazovku Profile Installed (Profil nainstalován).

6.

Chcete-li zapnout důvěryhodnost SSL pro certifikát, přejděte na: Settings (Nastavení) > General (Obecné) > About (O programu) > Certificate Trust Settings (Nastavení důvěryhodnosti certifikátu). Aktivujte možnost Full Trust for Installed Root Certificates (Úplná důvěryhodnost pro nainstalované kořenové certifikáty).

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09