Origin Data Management

Obsah

Přenos a export dat

Přenos dat

K importu dat z formátu DICOM použijte aplikaci iPlan nebo Brainlab Elements.

Určete tolik cílových archivů, kolik bude třeba, a přiřaďte jim různá umístění ve složce pacienta.

Export dat

Uživatelé si mohou určit umístění exportu a poté exportovat plán léčby na zálohovací médium (např. USB flash disk) nebo na pevný disk klientského počítače pomocí aplikace iPlan nebo Brainlab Elements.

  • Pro cílovou platformu musí být definováno nejméně jedno umístění exportu (např. Curve, Kick, Buzz).
  • S připojením HTML5 není možné exportovat plány léčby z aplikace iPlan na USB flash disk v klientském zařízení. Svůj aktuální režim ověřte na kartě Client Check. USB disky můžete použít pouze při použití souboru RDP nebo režimu ActiveX.

    Pro plány léčby vytvořené pomocí aplikace Brainlab Elements použijte k jejich stažení funkci Export.

  • Při exportu do klientského počítače se ujistěte, že jsou zaškrtnutá políčka v překryvném okně Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše), která se objeví po spuštění aplikace.

USB flash disky

USB flash disky připojené ke klientovi jsou přístupné pouze ze serveru, když jsou vloženy před uskutečněním vzdáleného připojení k serveru.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09