Origin Data Management

Obsah

Umístění exportu

Definování adresářů pro export

Adresáře pro export lze sdílet po síti tak, aby byly přístupné z ostatních pracovních stanic nebo plánovacích platforem (například Buzz, Curve nebo Kick).

Následující pokyny využívají adresář pro export jako příklad dat pacientů, která se nacházejí na portálu Origin Server. Jestliže je server se soubory používán nebo pokud se adresář pro export nachází někde jinde, upravte cestu příslušným způsobem.

Výchozí umístění pro data pacientů je F:\PatientsData\.

V závislosti na typu exportu se cílový adresář nachází pod adresářem s daty pacientů (například F:\PatientsData\Navigation).

Pro export pomocí aplikace Patient Data Manager nebo iPlan je nutné definovat alespoň jedno umístění exportu pro cílovou platformu (např. Curve). Lze to provést spuštěním aplikace Patient Data Manager nebo iPlan a definováním nového uzlu exportu v plánovacím softwaru v kroku exportu.

Vytvářejte jednu exportní složku pro každou cílovou platformu.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09