Origin Data Management

Obsah

Jak volit z vícečetných verzí aplikací

Je-li nainstalováno více verzí téže aplikace, budete vyzváni k výběru některé z nich.Krok

1.

Zvolte START.

Není zvolena žádná výchozí verze.

2.

Je-li tato možnost k dispozici, stiskněte Start by default, čímž označíte příslušnou verzi jako výchozí, a poté stiskněte START.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09