Origin Data Management

Obsah

Jak povolit uživatele domény

Krok

1.

Otevřete okno Active Directory Users and Computers (Uživatelé a počítače služby Active Directory) (např. v řadiči domény).

2.

Vyberte možnost Users (Uživatelé) a pravým tlačítkem klikněte na uživatele, kterého chcete povolit.

3.

Otevřete okno User Properties (Vlastnosti uživatele) a poté vyberte kartu Member of (Člen).

4.

Vyberte možnost Add… (Přidat…) a pak vyberte uživatelské skupiny portálu Origin Server, pro které bude uživatel mít odpovídající práva skupiny.

5.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09