Origin Data Management

Obsah

Roaming relací

Tutéž relaci můžete zobrazit v různých zařízeních. Jak to udělat:

  • Přihlaste se k serveru na jednom počítači (např. na svém běžném počítači) a nechejte relaci otevřenou (tj. neodhlašujte se).

  • Před uplynutím předdefinované doby (např. ve výchozím nastavení je to 15 minut) se přihlaste k serveru na jiném zařízení (např. iPad).

Původní relace na prvním klientu se otevře v novém klientu se stejným zobrazením, včetně zvoleného pacienta, otevřené datové sady a rozvržení v aplikacích.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09