Origin Data Management

Obsah

Distribuce certifikátu

Certifikát musíte po jeho exportu zkopírovat.

Možnosti 
Připojte se k řadiči domény a otevřete nástroj Group Policy Editor (Editor zásad skupiny)Importujte certifikát do:

Computer Configuration (Konfigurace počítače) > Policies (Zásady) > Windows Settings (Nastavení Windows) > Security Settings (Nastavení zabezpečení) > Public Key Policies (Zásady veřejných klíčů) > Trusted Root Authorities (Důvěryhodné kořenové úřady)

Zaregistrujte se u řadiče doményPřihlaste se pomocí dostatečného oprávnění a pracujte s dialogovým oknem Group Policy Management (Správa zásad skupiny)

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09