Origin Data Management

Obsah

Hlavní obrazovka aplikace Content Manager

Přístup k hlavní obrazovce aplikace Content Manager

Způsoby přístupu na hlavní obrazovku aplikace Content Manager se liší v závislosti na používaném systému Brainlab a softwarové aplikaci.

TlačítkoPopis


Jestliže má váš systém Brainlab na přední straně monitoru hardwarové tlačítko domovské obrazovky, můžete je kdykoli stisknout.


V systémech Brainlab, které nedisponují hardwarovým tlačítkem domovské obrazovky, můžete kdykoli stisknout plovoucí tlačítko Home.


V softwarové aplikaci zvolte tlačítko Home.

RozvrženíHlavní obrazovka Content Manager je rozdělena na tři části:

Č.

Oblast

Funkce

Panel nástrojů

Umožňuje hledat pacienty, vybrat data, exportovat data, upravovat nastavení, vybrat klasifikace nemocí, vytvářet rozvržení, otevřít informace o softwaru a provést vypnutí.

Aplikace a zdroje

Spusťte software Brainlab, spusťte aplikace, zobrazte zdroje videa.

Ovládání displeje

Slouží k ovládání streamování a nahrávání, přehození nebo klonování displejů, ke správě zobrazeného obsahu, k výběru rozvržení a výběru předvoleb.

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítko

Název

FunkcePatient

Otevře výběr pacienta.Disease

Otevře krok klasifikace onemocnění.Data

Otevře výběr dat.Connect

Otevře možnosti připojení k dalším obrazovkám a systémům.Save As

Otevře dialog Save as Plan.Export

Otevře dialog Export.Settings

Otevře nabídku nastavení softwaru.Help

Otevřou se kontaktní informace společnosti Brainlab a máte možnost aktivovat iHelp. Nabídka Help rovněž poskytuje nainstalované softwarové aplikace a připojené systémy a rovněž poskytuje možnost odpojit systémy.Minimize

Minimalizuje aplikaci Content Manager při používání plánovací stanice nebo PC.Finish

Otevře rozevírací nabídku s výběrem možnosti ukončit nebo přepnout pracovní postup.Switch workflow

Slouží k návratu na stránku pro výběr pracovního postupu v aplikaci Content Manager.New treatment

Odhlásí aktuálního uživatele a otevře nové ošetření.Restart

Restartuje systém.Shut down

Vypne systém.Exit

Zavře aplikaci Content Manager.Standby

Vypne systém, ale uloží aktuální stav, který se obnoví v další relaci při použití navigačního systému.
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09