Origin Data Management

Obsah

Další funkce importu a exportu pro data ve formátu DICOM

V aplikaci Patient Selection v rámci možnosti Manage jsou k dispozici další funkce importu, exportu a odstranění.

Dostupnost těchto funkcí závisí na konfiguraci systému. Chcete-li tyto funkce aktivovat nebo deaktivovat, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Tlačítko

Data

FunkceImport All

Importuje veškerá data ve formátu DICOM z připojeného zařízení USB a uloží je na místní disk.Export All

Exportuje veškerá lokálně uložená data ve formátu DICOM na připojené zařízení USB.Delete All

Odstraní veškerá lokálně uložená data ve formátu DICOM.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09