Origin Data Management

Obsah

Jak ověřit nastavení aplikace Internet Explorer

Krok

1.

V prohlížeči Internet Explorer vyberte v nabídce Tools (Nástroje) možnost Internet Options (Možnosti Internetu).

2.

Zvolte kartu Security (Zabezpečení).

3.

V seznamu ikon webových zón zvolte ikonu Trusted Sites (Důvěryhodné servery).

4.

Přidejte do seznamu adresu platformy Origin Server.

5.

Vraťte se k ikoně Trusted Sites (Důvěryhodné servery) a nastavte ActiveX.

6.

Zvolte tlačítko Custom level… (Vlastní úroveň…).

7.

Ze seznamu nastavení vyberte následující možnosti:

  • Download signed ActiveX controls (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX): Enable (Povolit) nebo Prompt (Dotázat se)
  • Run ActiveX controls and plug-ins (Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in): Enable (Povolit)
  • Script ActiveX controls marked safe for scripting (Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné pro skriptování): Enable (Povolit)

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09