Origin Data Management

Obsah

Použití systému

Základní informace

Origin Data Management je sada softwarových komponentů, které jsou spuštěny nad operačním systémem Windows za účelem poskytování základní infrastruktury pro aplikace Brainlab. Uživateli umožňuje výběr a správu dat pacientů a spouštění specifických pracovních postupů a/nebo aplikací. Umožňuje konektivitu mezi několika systémy a platformami. Software rovněž umožňuje směrování videosignálů připojených k systému na dostupné displeje. Na serverových systémech umožňuje vzdálený přístup k aplikacím nainstalovaným na serveru.

V závislosti na platformě jsou k dispozici různé komponenty.

V systémech pracovních stanic (např. Buzz, Kick, Curve) jsou nainstalovány tyto komponenty:

 • Content Manager (správa aplikací a pracovních postupů)

 • Patient Selection

 • Data Selection

 • Backbone, Backbone Viewer (software pro směrování videa)

V serverových systémech (např. Brainlab Node či jiných serverových systémech) jsou nainstalovány tyto komponenty:

 • Origin Server (správa vzdálených relací, aplikací a pracovních postupů)

 • Patient Selection

 • Data Selection

Zamýšlené použití: Origin Server

Zamýšleným použitím je přístup k HTML5 nebo WPF Elements nebo ke starším verzím softwaru na jediné platformě. Plánování léčby, léčbu a diagnostiku nelze provádět výhradně s pomocí softwaru Origin Server 3. Origin Server 3 je proto uváděn do prodeje jako nezdravotnický výrobek.

Zamýšlené použití: Patient Data Manager

Aplikace Patient Data Manager je určena k nahrání dat pacienta z připojených síťových umístění a vyměnitelných médií a jejich exportu do těchto umístění (jako např. sdílení souborů a PACS). Dále je program určen ke spuštění jiných aplikací (jako např. plánovacích a navigačních aplikací Brainlab) a ke směrování aplikací a připojených zdrojů videa na displeje připojené k systému, na kterých běží Patient Data Manager. Software má rovněž sloužit k vzájemnému síťovému propojení dvou systémů Brainlab.

Místo použití

Určeno pro vnitřní použití, zpravidla v nemocnici nebo klinickém zařízení.

Uživatelské profily

Systém je obecně používán zdravotnickými pracovníky. Je určen pro vyškolené zdravotnické pracovníky v nemocnicích, tj. pro lékaře v oboru neurochirurgie, chirurgy provádějící operace v oblasti páteře a traumatu, lékaře provádějící ortopedické operace a další osoby, které potřebují spouštět jiné aplikace společnosti Brainlab (např. navigační program společnosti Brainlab) a pro personál operačního sálu (včetně již dříve zmíněných lékařů), který je odpovědný za směrování videa a/nebo aplikací na dostupné displeje.

Určená populace pacientů

Tento systém nevyžaduje specifickou populaci pacientů.

Prostředí zamýšleného použití

Systém je určen pro použití na platformách Brainlab uvnitř i vně OS nebo na běžných počítačích.

Viz též dokumentace příslušné platformy pro primární funkce použité platformy.

Primární provozní funkce

Primární provozní funkce související s rizikem: výběr dat pacientů.

Často používané primární provozní funkce:

 • Prohlížení a směrování připojených videosignálů
 • Výběr dat pacientů
 • Spouštění aplikací (např. software pro plánování společnosti Brainlab)

Viz též dokumentace příslušné platformy pro primární funkce použité platformy.

Scénáře použití

Software lze instalovat na různých systémech včetně Brainlab Buzz, Curve a Kick, plánovacích stanic a platforem Node. Umožňuje spouštění aplikací, jako je Brainlab Elements. Scénáře primárního použití se používají, když uživatel chce:

 • Spustit navigační aplikaci buď s předem naplánovanými daty, daty bez plánovaného obsahu nebo bez obrazových dat
 • Spustit plánovací aplikace s daty pacientů
 • Prohlížet připojené videosignály před navigačním procesem nebo během něj
 • Exportovat data ze systému buď pro účely dokumentace nebo pro účely léčby

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09