Origin Data Management

Obsah

Neoprávněný uživatelPokud se zobrazí toto upozornění, vaše přihlašovací údaje nejsou platné pro přístup k platformě.

Kontaktujte správce IT, aby vás přidal do skupiny Active Directory nebo do databáze systému Origin Server.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09