Origin Data Management

Obsah

O sledování systémuSledování systému kdykoliv zobrazí zatížení systému. Kliknutím na ikonu šipky zatížení otevřete dialogové okno.

  • Server Workload poskytuje informace o zatížení a rychlosti systému.
  • Sessions: Položka zobrazuje, kolik relací se momentálně používá, a jména uživatelů jednotlivých relací.
  • Položka Background Processes zobrazuje aplikace, které aktivně zatěžují server. Zatímco aplikace běžící v popředí procesor příliš nezatěžují, procesy aktivně probíhající na pozadí ano.

Barva ikony šipky zatížení znázorňuje průměrnou hodnotu zatížení systému. Standardní konfigurace je:

  • Méně než 60 % (zelená): Nulová čekací doba
  • 61-90 % (žlutá): V aplikacích by mohla by vzniknout určitá čekací doba nebo prodleva
  • Více než 90 % (červená): Použití systému pro časově náročné úkony se nedoporučuje

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09