Origin Data Management

Obsah

Aktualizace plánuKdyž vyberete plán, který byl upraven, ale nebyl uložen, aktivuje se tlačítko aktualizace . Původní plán se vždy zobrazí s původními daty, protože plán se nikdy automaticky nepřepíše. Bude aktualizován po výběru tlačítka aktualizace.Po výběru tlačítka aktualizace se zobrazí dialogové okno s výzvou k potvrzení aktualizace.

V sekci s informacemi bude též uvedeno, zda je dostupná novější verze (tato informace se zobrazí, když je zobrazeno tlačítko aktualizace).

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09