Origin Data Management

Obsah

Upozornění certifikátu

Při přístupu na stránku platformy Origin Server je možné, že se objeví upozornění certifikátu zabezpečení.Krok

Pokud chcete pokračovat, zvolte možnost Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tuto stránku (nedoporučuje se)).

Otevře se portál Origin Server.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09