Object Management Object Manipulation

Brush 2DKrok

1.

Vyberte objekt na manipuláciu.

2.

Otvorte kartu Contouring , vyberte položku Brush 2D a potom vyberte položku Brush .

3.

Pomocou funkcie Brush zväčšite tvar objektu a pomocou Erase ho zmenšite.

  • V prípade potreby pomocou jazdca upravte Brush Size .
  • Počas upravovania obrysov sa zobrazuje (meniaci sa) objem objektu .
  • Ak chcete úpravu vrátiť späť, vyberte položku Undo (opakovaným výberom vrátite späť viaceré zmeny).

4.

Posuňte sa na nasledujúci rez a opakujte krok 3, až kým objekt nebude upravený na všetkých príslušných rezoch.

5.

Keď ste vykonali potrebnú manipuláciu s tvarom objektu, zrušte výber objektu.

Všetky úpravy sa automaticky uložia.

Výrobok č. 60917-69SK

Datum zveřejnění: 2018-11-22