Object Management Object Manipulation

Smart ShaperKrok

1.

Wybrać obiekt do manipulacji.

2.

Otworzyć kartę Contouring , wybrać Smart Shaper i następnie wybrać Shape .

3.

Ustawić kursor na obiekcie.

Pojawią się podświetlone strzałki wskazujące, w którym kierunku można przesuwać obiekt.

4.

Użyć Shape do zagięcia, wybrzuszenia lub przeciągnięcia konturów obiektu, aby dostosować jego kształt.

  • Użyć suwaka, aby dostosować, w razie konieczności, Brush Size .
  • W miarę dostosowywania konturów wyświetla się (zmienna) objętość obiektu .
  • Aby cofnąć wprowadzoną modyfikację, należy wybrać Undo (zachować jako wybrane, by cofnąć kolejne zmiany).

5.

Gdy kształt obiektu został zmieniony zgodnie z żądaniem, odznaczyć obiekt.

Wszystkie zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Nr art.: 60917-69PL

Datum zveřejnění: 2018-11-29