Object Management Object Manipulation

Jak wykonać operację na obiekcie?Krok

1.

Otworzyć kartę Operations .

2.

Wybrać żądaną operację , by stworzyć nowy obiekt.

  • Kopiowanie obiektu:
    • Wybrać Copy i następnie wybrać obiekt z listy.
  • Wykonywanie łączenia (jak widać na rynku powyżej), odjęcia lub rozcięcia:
    • Wybrać Union, Subtraction lub Intersection, a następnie wybrać dwa lub więcej obiektów z listy.

3.

Modyfikowanie marginesów istniejącego lub nowo stworzonego obiektu , wybrać:

  • Smooth i za pomocą suwaka dostosować stopień wygładzenia konturów.
  • Margin i za pomocą suwaka dostosować szerokość marginesu.
    • Wybrać Advanced , by w przypadku bardziej szczegółowego dostosowania użyć dodatkowych suwaków.

4.

Jeśli wynik operacji jest satysfakcjonujący, wybrać Store w OPERATION PREVIEW .

5.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z domyślnymi właściwościami nowego obiektu. Dostosować właściwości według żądania.

6.

Wybrać OK, aby zapisać nowy lub zmodyfikowany obiekt.

Nr art.: 60917-69PL

Datum zveřejnění: 2018-11-29