Object Management Object Manipulation

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Object Manipulation pozwala przeglądać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje umożliwiające manipulowanie danymi obiektami za pomocą narzędzi obrysowywania.

Jakość obrazów

Object Manipulation zależy w dużej mierze od jakości wprowadzonych danych. I tak, lepsza jakość obrazu będzie mieć pozytywny wpływ na jakość uzyskanej segmentacji. Dlatego Brainlab zaleca następujące specyfikacje:

  • ponad 100 przekrojów
  • poniżej 1 mm rozdzielczości w płaszczyźnie
  • w miarę możliwości FOV powinien być jak najdłuższy
  • wysoki współczynnik kontrastu tkanki (tj. dobra wizualizacja różnych klas tkanek)
  • wysoki współczynnik sygnału do szumu
  • dostępne różne podtechniki obrazowania (T1, T2, FLAIR)
Nr art.: 60917-69PL

Datum zveřejnění: 2018-11-29