Object Management Object Manipulation

Brush 2DTrinn

1.

Velg et objekt som skal manipuleres.

2.

Åpne fanen Contouring , velg Brush 2D og velg deretter Brush .

3.

Bruk Brush til å utvide objektets form, og bruk Erase til å gjøre formen mindre.

  • Bruk glidebryteren til å justere Brush Size hvis nødvendig.
  • Etter hvert som du justerer konturene, vises det (endrende) objektvolumet .
  • Velg Undo for å angre en modifisering (gjør dette flere ganger for å angre flere endringer).

4.

Bla til neste snitt, og gjenta trinn 3 helt til objektet er modifisert i alle relevante snitt.

5.

Når objektets form er manipulert slik du ønsker, fjerner du valget av objektet.

Alle modifiseringer lagres automatisk.

Art. nr. 60917-69NO

Datum zveřejnění: 2019-04-25