Object Management Object Manipulation

Modifisere objekter med konturering

Bakgrunn

Du kan modifisere formen på et objekt ved å bruke en av de tilgjengelige kontureringsfunksjonene.

Gjennomgå objekter

Verktøyenes sensitivitet avhenger av ulike faktorer (f.eks. zoomfaktoren). Derfor må du alltid grundig gjennomgå et objekt som skal brukes i senere behandlingstrinn, for å kontrollere at objektet er korrekt modifisert og er egnet for den tiltenkte fremtidige bruken.

Tilgjengelige kontureringsfunksjoner

Knapp

Fane

BeskrivelseSmart Shaper

Modifiserer objektets form i et lokalt 3D-område.Brush 3D

Skisserer interesseområde (med geometrisk 3D-interpolering).Fjerner skissert område fra objektet (med geometrisk 3D-interpolering).Brush 2D

Skisserer interesseområdet piksel for piksel.

Gir brukeren mulighet til å korrigere strukturer uten noe interpolering.Fjerner skissert område fra objektet.

Bruke Brush 3DSmart Shaper bruker multimodal informasjon for skissering, mens Brush 3D bruker geometrisk 3D-interpolering til å opprette et 3D-objekt. Denne 3D-interpoleringen vises i grafikken og er beskrevet under:

(A) Hvis du…

(B) vil programvaren…

skisserer i parallelle snitt

opprette et 3D-interpolert objekt

skisserer i perpendikulære snitt

opprette et 3D-interpolert objekt

bruker lokalt begrenset 3D-interpolering

legge det merkede området jevnt til i et 3D-objekt

Art. nr. 60917-69NO

Datum zveřejnění: 2019-04-25