Object Management Object Manipulation

Smart ShaperKrok

1.

Vyberte objekt k manipulaci.

2.

Otevřete kartu Contouring , vyberte možnost Smart Shaper a poté zvolte Shape .

3.

Přesuňte kurzor na objekt.

Zobrazí se zvýrazněné šipky znázorňující směr, v němž lze s objektem manipulovat.

4.

Pomocí nástroje Shape můžete ohýbat, vydouvat nebo natahovat obrysy objektu a tím měnit jeho tvar.

  • V případě potřeby pomocí posuvníku upravte vlastnost Brush Size .
  • Jak budete upravovat obrysy, bude se zobrazovat (měnící se) objem objektu .
  • Chcete-li úpravy zrušit, vyberte možnost Undo (pokud tuto volbu zvolíte vícekrát, budete postupně rušit další provedené změny).

5.

Jakmile bude manipulace s objektem dokončena dle představ, zrušte výběr objektu.

Všechny úpravy se automaticky uloží.

Číslo výrobku: 60917-69CS

Datum zveřejnění: 2019-10-24