Object Management Object Manipulation

Provést Object OperationKrok

1.

Otevřete kartu Operations .

2.

Zvolte požadovanou operaci k vytvoření nového objektu.

  • Chcete-li kopírovat objekt, postupujte následovně:
    • Vyberte Copy a ze seznamu vyberte objekt.
  • Chcete-li provést sloučení (viz obrázek výše), subtrakci nebo průsečík, postupujte následovně:
    • Vyberte Union, Subtraction nebo Intersection a ze seznamu vyberte dva či více objektů.

3.

Chcete-li upravit okraje existujícího nebo nově vytvořeného objektu , vyberte:

  • Smooth a pomocí posuvníku upravte hladkost kontur.
  • Margin a pomocí posuvníku upravte šířku okraje.
    • Vyberte Advanced a pomocí dalších posuvníků proveďte detailnější úpravy.

4.

Až budete s operací spokojeni, vyberte Store pod OPERATION PREVIEW .

5.

Zobrazí se dialogové okno s výchozími nastaveními nového objektu. Vlastnosti podle potřeby upravte.

6.

Výběrem volby OK uložte nový nebo upravený objekt.

Číslo výrobku: 60917-69CS

Datum zveřejnění: 2019-10-24