Microscope Navigation

Uvolnění napnutí

O uvolnění napnutí

K bezpečnému používání slouží smyčky pro uvolnění napnutí, které chrání kabely před poškozením tahem.

Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26