Microscope Navigation

Připojení k systému Curve 1.1 a 1.2 a k systému Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty navigačního systému podle následujících schémat.

Haag-Streit Hi-R 1000 / Hi-R 700Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26