Microscope Navigation

Připojení k systému Curve 1.1 a 1.2 a k systému Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty navigačního systému podle následujících schémat.

Zeiss OPMI Pentero/Pentero 900Zeiss KINEVO 900 (pokročilé rozhraní LAN), TIVATO 700 (pokročilé rozhraní LAN)Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26