Microscope Navigation

Čištění kabelů

Postup čištění propojovacích kabelů mikroskopu:

Krok

1.

Vypněte připojené systémy.

2.

Odpojte kabel od připojených systémů.

3.

Uzavřete konektory pomocí kabelových krytek, jsou-li k dispozici.

4.

Vyčistěte povrchy kabelů pomocí prostředku k dezinfekci povrchů (viz seznam dezinfekčních prostředků schválených společností Brainlab). Postupujte podle pokynů výrobce dezinfekčního prostředku.

5.

Opatrně vyčistěte povrch konektorů a zkontrolujte, zda na nich nezůstaly zbytky kapaliny.

Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26