Image Fusion Angio

Jak ručně vytvořit nové páryPokud software automaticky nenavrhne shodu mezi dvěma vhodnými snímky, můžete vytvářet páry snímků ručně.

Krok

1.

Zvolte nespárovaný Frontal snímek.

Kolem snímku se objeví oranžové ohraničení.

2.

Zvolte odpovídající nespárovaný Lateral snímek.

Kolem snímku se objeví oranžové ohraničení a oba snímky jsou spojeny tečkovanou bílou čarou.

3.

Pokud je pár uspokojivý, zaškrtněte příslušné políčko.

Snímky se přemístí nahoru pod předchozí spárovanou sadu snímků a jejich status se změní na PAIRED.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27