Image Fusion Angio

Používání systému

Účel použití/indikace pro použití

Brainlab Elements Image Fusion Angio je softwarová aplikace určená ke koregistraci cerebrovaskulárních obrazových dat.

Aplikace může být použita při klinických pracovních postupech využívajících koregistraci vaskulárních obrazových dat jako plánovacího nebo předběžného plánovacího kroku k léčbě cerebrovaskulárních malformací.

Zamýšlená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení. O vhodnosti použití systému k určitému účelu rozhoduje uživatel.

Zamýšlený profil uživatele

Aplikace je určena k použití zdravotnickými pracovníky a jejich asistenty při plánování zákroků v oblasti neurochirurgie, neuroradiologie a radioterapie.

Prostředí zamýšleného použití

Systém je určen k používání v nemocničním prostředí nebo v prostorách vhodných k provádění chirurgických zákroků.

Software lze instalovat do standardních počítačů s operačním systémem Windows splňujících stanovené minimální požadavky.

Je-li zařízení používáno v kombinaci s jinými zařízeními, může existovat konkrétnější prostředí zamýšleného použití (například konkrétní plánovací stanice nebo navigační platforma). Prostředí zamýšleného použití je pak uvedeno v technickém souboru příslušného systému.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27