Image Fusion Angio

El sistema no reconoce el manual solicitado.

Jak používat funkci Windowing

Pomocí funkce Windowing můžete nastavit jas a kontrast pro každý z vašich fúzovaných párů snímků.

Krok

1.

Zvolte Windowing.

2.

Upravte jas a kontrast v sadě snímků.

  • Jas: Přejeďte myší/prstem nahoru nebo dolů uvnitř snímku.
  • Kontrast: Přejeďte myší/prstem doleva nebo doprava uvnitř snímku.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27