Image Fusion Angio

Typický pracovní postup

Krok

1.

Volba pacientů.

2.

Zvolte si pracovní postup (např. Cranial > Angio Planning).

3.

Zvolte si údaje pacienta z nabídky Data Selection.

4.

Spusťte Image Fusion Angio.

  1. Při použití dat z dvourovinného skeneru budou snímky automaticky spárovány.

  2. V případě použití dat z jednorovinného skeneru nebo zpracovaných dat software navrhne, aby byly zkontrolovány a schváleny páry frontálně-laterálních snímků.

5.

K hrubé orientaci snímků použijte funkce Adjust a ROI.

6.

Ke vzájemnému sloučení sady snímků zvolte položku Fusion.

Algoritmus fúzí sloučí 3D snímek s 2D projekcemi.

7.

Podle potřeby proveďte ruční zarovnání sady snímků.

8.

Přijměte nebo odstraňte každou sadu fúzovaných snímků.

9.

Zvolte Done.

Image Fusion Angio se ukončí.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27