Image Fusion Angio

Jak spustit fúzi

Tlačítko Fusion na nástrojové liště se stane aktivní vždy tehdy, když se změní vstupní parametr fúze, např.:

  • Pozice ovladače přehrávače filmů
  • Pozice snímku po použití možnosti Adjust
  • ROI

Je-li tlačítko aktivní, můžete zahájit fúzi 2D sady snímku s 3D snímkem.

Krok

1.

Zvolte položku Fusion.

Software vypočte fúzi 2D sady snímku s 3D snímkem.

2.

Zobrazí se navrhovaná fúze. Nyní můžete fúzi přijmout nebo ji zamítnout a upravit ji ručně před provedením fúze.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27