Image Fusion Angio

Jak změnit výchozí orientaci snímkuSoftware přiřazuje snímkům frontální nebo laterální orientaci na základě informací poskytnutých s příslušnými daty. Při výchozím nastavení jsou všechny frontální snímky zobrazeny v levém sloupci a všechny laterální snímky jsou zobrazeny v pravém sloupci. Pokud byl snímek přiřazen nesprávně, můžete změnit orientaci ručně.

Krok

1.

Pomocí tlačítka se šipkou zvolte snímek, který si přejete změnit.

Otevře se menu orientace .

2.

Zvolte příslušnou ikonu (např. laterální zobrazení).

Snímek se přesune do druhého sloupce a zobrazuje se se správnou orientací.

3.

Pokračujte v procesu párování.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27