Image Fusion Angio

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo ve Spojených státech.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a informaci o autorských právech naleznete na níže uvedených odkazech:

Označení CEOznačení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC (Medical Device Directive, MDD).

Brainlab Elements Image Fusion Angio je podle pravidel stanovených směrnicí o zdravotnických prostředcích produkt třídy IIb.

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27