Image Fusion Angio

Jak ručně upravit výsledky fúze snímkůKrok

1.

Na liště nástrojů zvolte možnost Adjust.

Ve středu obou snímků se objeví tečkovaný bílý rámeček.

2.

Pokud právě pracujete pouze s jedním snímkem, umístěte snímek do masky mozku přetažením symbolu kříže na střed .

3.

Tažením šipky zvětšíte nebo zmenšíte velikost snímku.

4.

Otáčejte snímkem po svislé nebo vodorovné ose tažením zakřivených úchytek .

Orientační vodítko v levém dolním rohu zobrazení slouží jako orientační prvek.

5.

Tažením kruhových úchytek můžete snímek otáčet doleva nebo doprava.

6.

Pomocí ovladače přehrávače filmů můžete prověřit, zda jsou snímky zarovnány.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27