Fibertracking

Úvod

Všeobecné informácie

Fibertracking umožňuje sledovať štruktúry vláken v definovanej oblasti záujmu na základe difúzne vážených MR snímok. Okrem toho môžete konvertovať zväzky vláken na 3D objekty, ktoré sa môžu používať na ďalšie plánovanie.

Aby ste mohli používať aplikáciu Fibertracking, načítajte množinu údajov DTI do aktuálneho plánu liečby.Základ pre Fibertracking

Fibertracking je založený na meraní difúznej anizotropie v mozgu pomocou difúzne vážených snímok (údaje DTI) nasnímaných v niekoľkých smeroch. Softvér Fibertracking potom vypočíta smer difúzie pozdĺž potenciálnych vláken bielej hmoty pre celý objem údajov. Spojením viacerých bodov sa vlákno rekonštruuje ako čiara.

Údaje DTI

Fibertracking využíva službu bežiacu na pozadí (DTI Preprocessing Performer) na automatickú detekciu a predspracovanie platných údajov DTI. Softvér skonvertuje údaje do štúdie DTI obsahujúcej vopred zaregistrované súbory snímok B0, mapy ADC a (farebné) FA mapy a difúzny tenzor, ktorý sa vyžaduje pre Fibertracking. Štúdia DTI sa môže vybrať z Patient Selection (pozrite si Príručku používateľa softvéru, Content Manager/Patient Selection).

Zobrazenie Fibertracking

Smer difúzie vody pozdĺž potenciálnych vláken bielej hmoty sa vypočíta pre celý objem údajov. Softvér Fibertracking zobrazuje smer pre každé vlákno podľa farebného kódu, v ktorom určité farby predstavujú konkrétny smer. Inak povedané, tieto farebné mapy (neurologická konvencia) poskytujú informácie o smere difúzie vody pozdĺž potenciálnych vláken v rámci rezov.

Farby vláken

Viacfarebné vlákna sú zafarbené podľa nasledujúcej konvencie:

Farba vlákna

Smer difúzie

Červená

Ľavý-pravý

Zelená

Anteriórny-posteriórny

Modrá

Hlava-nohy

Predspracovanie DTI

Výpočet poľa difúzneho tenzora z množiny údajov DTI a výpočet máp ADC a máp frakčnej anizotropie sú založené na metódach a algoritmoch, ktoré sú už zrevidované v odborných publikáciách a uverejnené:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algoritmus Fibertracking

Fibertracking je založený na algoritme FACT (fiber assignment by continuous tracing), ktorý prvýkrát publikoval Mori, et al. v roku 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Upozornenie
Upozornenie
Výrobok č. 60917-64SK

Datum zveřejnění: 2019-05-02