Fibertracking

Funkce zobrazení snímků

K úpravě zobrazení během prohlížení nebo úprav objektů použijte různé funkce zobrazení snímků dostupné na panelu nástrojů.

Tlačítko

Funkce

PopisPosunutí řezu v rámci zobrazení

  • Přesuňte detail snímku do požadovaného umístění.
  • Přetáhněte myš a přesuňte detail snímku na požadované místo.
  • Vyberte požadované místo a vystřeďte snímek okolo něj.


Procházení všemi řezy v zobrazení

  • Přetažením nahoru/doleva či dolů/doprava zobrazíte všechny řezy.
  • Použijte kolečko myši.


Přiblížení nebo oddálení

  • Přetáhněte nahoru/doleva (oddalte) nebo dolů/doprava (přibližte).
  • Používáte-li dotykovou obrazovku, přitlačte dva prsty na obrázek a prsty sepněte (oddálení) nebo roztáhněte (přiblížení).


Undo

Undo: Vrátí zpět vaše předchozí úkony.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26