Fibertracking

Fibertracking pomocí stávajících 3D objektů

Pozadí

3D objekty jsou pro použití dostupné jako INCLUDE REGIONS nebo EXCLUDE REGIONS pro Fibertracking.Funkce

Vysvětlení

INCLUDE REGIONS

Přesuňte objekty nebo manuálně zvýrazněné oblasti zájmu sem, abyste je mohli použít jako INCLUDE REGIONS pro výpočet Fibertracking. Výsledný svazek vláken protne všechny oblasti zájmu, které se zde nacházejí.

EXCLUDE REGIONS

Přesuňte objekty nebo manuálně zvýrazněné oblasti zájmu do EXCLUDE REGIONS, čímž je z výpočtu Fibertracking vyloučíte. Výsledný svazek vláken nebude procházet žádnou oblasti zájmu, která se zde nachází.

NOT IN USE

Všechny dostupné a stávající 3D objekty získané z databáze univezálního atlasu budou automaticky uvedeny zde. Tyto objekty se při výpočtu Fibertracking neberou v úvahu.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26