Fibertracking

Tvorba svazků vláken

Pozadí

Algoritmus aplikace Fibertracking sleduje všechna vlákna, která procházejí definovanými oblastmi zájmu, splňujícími zvolené parametry sledování, a zahrnuje je do svazku vláken, čímž vytváří svazky vláken za použití sledování na základě oblasti zájmu.

K vytvoření oblasti zájmu můžete použít buď:

  • Objekty zvýraznit manuálně pomocí SmartBrush (např. tumor)
  • Použít Anatomical Mapping a určité struktury segmentovat automaticky nebo
  • Použít ROI Brush
  • Zvolit předdefinované šablony TRACKING TEMPLATES oblasti zájmu, kde jsou struktury také segmentovány automaticky

Můžete také vytvořit a používat několik oblastí zájmu zároveň. Pokud například zvolíte oblast zájmu v motorické oblasti a další v mozkovém kmenu, umožníte tím zobrazení drah bílé hmoty (například pyramidovou dráhu), které tyto oblasti spojují.

Možnosti tvorby svazků vláken

Existují různé metody, které lze uplatnit k vytvoření svazků vláken v aplikaci Fibertracking:

MožnostPopis
Manuálně zvýrazněná oblast zájmuVlákna jsou sledována pomocí manuálně zvýrazněných oblastí zájmu (ROI).
Stávající 3D objekty

Vlákna lze sledovat za použití stávajících 3D objektů jako oblasti zájmu.

Na základě šablonyK dispozici jsou předdefinované šablony oblasti zájmu, které se s aplikací Fibertracking používají.
Interaktivní režimVlákna jsou sledována a zobrazena interaktivně při navigaci skrze data snímku.

Interaktivní sledování lze kombinovat s jednou další statickou oblast zájmu a vidět spojovací svazky vláken.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26