Fibertracking

Jak vytvořit Tracking Template na míruKrok

1.

Zvolte INCLUDE REGIONS a EXCLUDE REGIONS jako parametry šablony .

2.

Nastavte kritéria ukončení pro Minimum FA, Minimum Length a Maximum Angulation .

3.

Funkce Custom bude automaticky zvolena jako TRACKING TEMPLATE a funkce Save Template bude povolena.

4.

Zvolte Save Template a upravené šabloně dejte smysluplný název .

5.

Zvolte OK.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26