Fibertracking

Parametry Fibertracking

Máte možnost v případě potřeby zkontrolovat a upravit parametry aplikace Fibertracking, aby byla vlákna v sadě snímků optimálně sledována. V závislosti na importovaných DTI datech může být nutné upravit výchozí nastavení (zobrazeno na snímků níže).Funkce

Vysvětlení

Minimum FA

Hodnoty FA (frakční anizotropie) odrážejí rozsah anizotropie (směrovost) pro každý voxel. Algoritmus sleduje hlavní směr difúze, pokud hodnota FA překračuje určitou hranici.

Změnou posuvníku upravíte minimální frakční anizotropii.

Nízké hodnoty umožňuji difúzi do mnoha směrů (izotropní) a vyšší hodnoty omezují difúzi podél paralelních směrů (anizotropní).

Minimum Length

Pohybem posuvníku nastavíte omezení pro minimální délku vláken.

Maximum Angulation

Pohybem posuvníku nastavíte úhel mezi dvěma segmenty vláken a ovlivníte tak angulaci svazku vláken. Vyšší hodnoty umožňují svazky vláken s větší kurvaturou.

Uplatněním „algoritmu Douglas-Peucker“ snížíte počet bodů svazku vláken, čímž zvýšíte výkon a snížíte spotřebu paměti. Tento algoritmus rozbíjí křivku složenou z úseček na křivku jednodušší s méně body, čímž zajišťuje, že tvar vlákna se definicí maximální povolené odchylky výrazně nemění. Důsledkem ovšem může být mírná změna hodnot průměrné FA a/nebo minimální délky.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26