Fibertracking

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

  • Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

  • iHelp® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

  • Fibertracking® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

  • Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských právech lze nalézt na níže uvedených odkazech:

Označení CEOznačení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).

Podle pravidel stanovených směrnicí MDD je aplikace Brainlab Elements Fibertracking produktem třídy IIb.

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26