Fibertracking

Funkce tvorby svazku vlákenFunkce

Vysvětlení

Fiber Bundle

Pomocí šipek přepínejte mezi dostupnými svazky vláken.

Create New

Zvolte tuto ikonu pro vytvoření nového prázdného svazku vláken.

Erase

Zvolte tuto ikonu pro vymazání jednotlivých vláken ve 2D nebo 3D.

Refresh

Přepočte vlákna s aktuálními nastaveními.

ROI Brush

Zvolte tuto ikonu pro vymezení nové 2D oblasti zájmu – označte jakoukoliv oblast v kterémkoliv zobrazení včetně projekce mozku.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26