Fibertracking

Jak vytvořit nové 3D objekty

Ze svazků vláken lze vytvořit nové 3D objekty k použití v navigačních systémech 3. stran nebo k dalšímu zpracování RT softwarem (např. tumor ve funkci SmartBrush).

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26