Fibertracking

Rozvržení obrazovky

Rozvržení hlavní obrazovkyČ.SoučástPopis

Informace o datech a studii DTIPoskytuje informace k vybrané sadě snímků:

 • Datum a čas
 • Studie DTI

Oblast náhledů

Zobrazuje data snímku v každé projekci mozku, axiálním, koronálním, sagitálním nebo 3D zobrazení.

Informace o svazku vláken

Poskytuje informace o aktuálně zvoleném svazku vláken

Když zvolíte informace o svazku vláken, Data Selection se otevře přímo k vlastnostem svazku vláken:

 • Basis
 • Average FA
 • Average Length
 • Name
 • Comment (např. použitá studie DTI, oblasti zájmu, nastavení)

Postranní panel

 • Nabízí seznam implicitních a na míru upravených šablon TRACKING TEMPLATES
 • Poskytuje oblasti zájmu, které lze dle přání přesunout buď do INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS nebo NOT IN USE.

Upozornění

Otevřením této karty lze zobrazit jakékoliv výstrahy a/nebo přídavné informace.

Data

Otevřením této karty lze měnit DTI studii, snímky, rozvržení, svazky vláken a objekty.

Lišta nástrojů

Nabízí různé funkce:

 • Funkce zobrazení snímků
 • Funkce tvorby svazku vláken
 • Funkce Interactive
 • Přístup k parametrům aplikace Fibertracking
Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26