Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak editovat anatomické vodicí bodyEditace vodicích bodů se provádí v těchto případech:

  • softwaru se nepodaří pořídit vodicí body,
  • software vodicí body umístí na nesprávné místo.

Krok

1.

Každý vodicí bod naplánujte v pořadí daném softwarem s využitím těchto možností:

  • Rukou se dotkněte 3D zobrazení a nastavte polohu vodicího bodu.
  • Přetažením kruhu proveďte jemné úpravy. Zbývající kruhy se adekvátně tomu přemístí.

Po naplánování prvních tří vodicích bodů dojde k aktivaci možnosti Proceed.

2.

Po naplánování všech vodicích bodů, které chcete pořídit, vyberte možnost Proceed.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10