Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak naplánovat záchranné bodyKrok

1.

Otevřete okno Rescue Planning v programu Content Manager.

2.

Hrotem ukazovátka postupně otáčejte na každém bodu Rescue Point a přitom ověřte, že jste určili body, jež bude snadné zjistit během registrace v případě nutnosti opakované registrace. Přiblížením nebo oddálením dosáhnete nejlepšího zobrazení snímků.

Tlačítko Accept se aktivuje ihned poté, co software získá dostatečný počet bodů.

3.

Volitelné kroky:

  • Stisknutím symbolu odpadkového koše můžete záchranný bod odstranit.
  • Stisknutím názvu záchranného bodu jej aktivujete.

4.

Chcete-li všechny naplánované záchranné body uložit a vrátit se k předchozí obrazovce, vyberte možnost Accept .

Tyto záchranné body jsou nyní uložené a kdykoliv během operace je lze použít pro aktualizaci registrace.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10