Cranial Navigation System Registration

Obsah

Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje Z-touch

Pokyny pro akvizici bodů

Při použití nástroje Z-touch se ujistěte, že získáváte pouze body na povrchu kůže pacienta. Dávejte pozor, abyste nepořídili body na pásce, intubačním zařízení apod.

Během akvizice:

  • Infračervený snímač laseru a laserový bod ukazovátka Z-touch musí být pro kameru viditelný.
  • Všechny ostatní zdroje infračerveného záření udržujte mimo zorné pole kamery.
  • Abyste zajistili optimální přesnost, pořizujte body na obou stranách obličeje pacienta a nosu, v blízkosti oblasti zájmu a na zadní straně hlavy.
  • Nepoužívejte nástroj Z-touch na měkké tkáni nebo oblastech, které mohou vůči skenu CT/MR změnit polohu (např. volná kůže, brada).
  • Vyhněte se místům, která se posunula kvůli artefaktům (např. hadičkám či páskám).

Jak zapnout nástroj Z-touch

Existují dva různé nástroje Z-touch. V závislosti na verzi můžete zapnout viditelný laserový paprsek a aktivovat infračervený laser následujícím způsobem:

  • Stiskněte šedé aktivační tlačítko. Okamžitě se aktivuje viditelný laser. Infračervený laser aktivujte stisknutím druhého stupně spínače laserového paprsku a držte jej stisknutý. Viditelný laser zůstane aktivní.
  • Proveďte delší stisknutí žlutého aktivačního tlačítka. Viditelný laser se zobrazí jako červený bod. Infračervený laserový paprsek je aktivován se sekundovým zpožděním vůči viditelnému laseru po stisknutí aktivačního tlačítka nebo když infračervený snímač zjistí kameru.

Zelená LED kontrolka indikuje, že je laser aktivní. Pokud zelené světlo a/nebo červený laserový svazek bliká, nástroj Z-touch nefunguje správně. V takovém případě ověřte, zda je snímač nástroje Z-touch v zorném poli kamery.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10