Cranial Navigation System Registration

Obsah

Dokumentace

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručkaObsah

Uživatelská příručka k programu

  • Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
  • Popis nastavení systému na operačním sále
  • Podrobné pokyny k používání programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace týkající se radioterapeutického a chirurgického vybavení, typicky definovaného jako velké komplexní nástroje

Příručka k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci a sterilizaci

Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému

Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a souladu s normami

Systémová a technická uživatelská příručkaKombinace informací o nastavení systému a technických informací
Protokol skenováníPodrobné požadavky na skenování a postupy skenování
Stručná referenční příručkaZhuštěné informace o způsobu použití určitého hardwaru a/nebo softwaru
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10