Cranial Navigation System Registration

Obsah

Navigační a zobrazovací funkce

Základní navigační funkce

TlačítkoFunkce


Jakmile software zjistí nějaký problém vyžadující pozornost, zobrazí seznam upozornění.


Zobrazí dostupné sady snímků a rozvržení.


Přejde zpět do programu Content Manager, v němž můžete vybrat novou aplikaci nebo jej zcela ukončit.


Otevře aplikaci kamery pro zobrazení, které reference a ukazovátka nebo nástroje jsou v zorném poli kamery.


Pořídí snímek obrazovky aktuálního zobrazení. Snímek obrazovky se automaticky uloží s daty pacienta.

Zobrazovací funkce

TlačítkoFunkcePopis


Přiblížení nebo oddálení řezu

Stiskněte symboly a nebo přetáhněte posuvník:

  • doleva pro oddálení,
  • doprava pro přiblížení.
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10